Teren bezpośrednio przylegający do nowego budynku Mauzoleum będzie miejscem, gdzie zaprojektowano wykonanie ponad 200 krzyży o wysokości 4 metrów każdy – symbolizującymi wszystkie spacyfikowane polskie wsie w okresie II wojny światowej. „ Krzyże Pamięci” będą wizualnym odzwierciedleniem ogromu tragedii, która dotknęła niewinnych mieszkańców polskich wsi w okresie okupacji. Dodatkowo zainstalowane zostanie kilkadziesiąt krzyży, które przed rozpoczęciem rozbudowy Mauzoleum tworzyły tzw. „ Golgotę Michniowską”- miejsce, na którym delegacje mieszkańców spacyfikowanych miejscowości wbudowywały krzyże upamiętniające tragedię swoich przodków. Wielkość i ilość postawionych krzyży będzie w sugestywny sposób oddziaływała na zwiedzających Mauzoleum.

 

Na betonowym murze okalającym teren michniowskiego mauzoleum umieszczono tabliczki z nazwami wszystkich 817 spacyfikowanych wsi. „Mur Pamięci” wraz z „Krzyżami Pamięci” uzupełniają wystawę historyczną tworząc przestrzeń symbolicznego upamiętnienia wokół głównego budynku Mauzoleum.