Przejdź do treści

Mauzoleum w Michniowie

USTAWA z dnia 29 września 2017 r.
o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

więcej
logo IPN logo MWK

Edukacja

 • Ziemie zachodnie II Rzeczpospolitej wcielone do III Rzeszy Niemieckiej

  Na podstawie tajnego protokołu do oficjalnego układu niemiecko-sowieckiego z dnia 23 sierpnia 1939 r., zostało dokonane rozgraniczenie interesów niemiecko-sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Więcej Ziemie zachodnie II Rzeczpospolitej wcielone do III Rzeszy Niemieckiej
 • Wieś na kresach południowo–wschodnich pod dwiema okupacjami

  W konsekwencji dwu agresji na II Rzeczpospolitą Polską: 1 września 1939 Niemiec hitlerowskich i 17 września 1939 r. Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz tajnych układów między agresorami wschodnie województwa znalazły się pod okupacją sowiecką, trwającą do końca czerwca 1941 r.
  Więcej Wieś na kresach południowo–wschodnich pod dwiema okupacjami
 • Ratowanie Żydów na wsi. Charakterystyka na tle okupacji niemieckiej.

  Polska przed wybuchem II wojny światowej była krajem o zdecydowanej przewadze ludności mieszkającej na terenach wiejskich. W 1938 r. wieś zamieszkiwało około 25 milionów osób czyli 72% obywateli II RP. 85% z nich zajmowało się rolnictwem.
  Więcej Ratowanie Żydów na wsi. Charakterystyka na tle okupacji niemieckiej.
 • Prawne aspekty ścigania sprawców zbrodni dokonanych na mieszkańcach wsi polskich w latach II wojny światowej

  Chociaż początków międzynarodowego prawa wojny doszukać się można już w starożytności, to jednak dopiero w XIX wieku powstały pierwsze międzynarodowe regulacje z tym związane. Zaliczyć do nich można między innymi: Deklarację paryską z 1856 roku w przedmiocie prawa wojny morskiej, Konwencję genewską z 1864 roku o polepszeniu losu rannych wojskowych czy też Deklarację petersburską z 1868 roku w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru.
  Więcej Prawne aspekty ścigania sprawców zbrodni dokonanych na mieszkańcach wsi polskich w latach II wojny światowej
 • Eksploatacja ekonomiczna i wysiedlenia ludności wiejskiej

  II wojna światowa przeszła do historii jako jeden z największych kataklizmów w dziejach ludzkości. Dla całej Polski, a szczególnie dla polskiej wsi, była ona prawdziwą tragedią, która przyczyniła się do zapaści cywilizacyjnej kraju na wiele lat.
  Więcej Eksploatacja ekonomiczna i wysiedlenia ludności wiejskiej
 • Wieś na kresach północno–wschodnich pod dwiema okupacjami

  Północno-wschodnie województwa państwa polskiego (wileńskie i nowogrodzkie) były pod względem narodowościowym mieszane, jednak na znacznej cześci omawianych obszarów przeważał żywioł polski.
  Więcej Wieś na kresach północno–wschodnich pod dwiema okupacjami
 • Wieś kielecka w latach II wojny światowej

  Założenia eksploatacji terenów polskich oraz stopniowe wyniszczenie Narodu Polskiego władze III Rzeszy opracowały jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Dlatego też wszystkie zbrodnie Niemców na Polakach oraz przedstawicielach innych narodowości należy uznać jako świadome i planowe działanie.
  Więcej Wieś kielecka w latach II wojny światowej
 • Wieś i chłopi w Polskim Państwie Podziemnym

  Wrzesień 1939r. rozpoczął najtragiczniejszy i najtrudniejszy okres dla Polaków – walka o przetrwanie już nie tylko narodowe, kulturalne, ale i biologiczne. Walka ta toczyła się niemal od pierwszych dni okupacji.
  Więcej Wieś i chłopi w Polskim Państwie Podziemnym
 • Pacyfikacje i eksterminacja wsi polskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa

  Środowisko wiejskie naznaczone w latach międzywojennych ciężkim kryzysem gospodarczym, który zmiótł wiele fortun ziemiańskich oraz przyczynił się do biedy szerokich rzesz małorolnych chłopów, weszło w okres okupacji z niepokojem.
  Więcej Pacyfikacje i eksterminacja wsi polskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa
 • Michniów w okresie II wojny światowej

  Michniów to świętokrzyska wieś położona w gminie Suchedniów, której historia sięga XVI wieku. Michniów (Michnów) należał do klucza bodzentyńskiego dóbr biskupów krakowskich.
  Więcej Michniów w okresie II wojny światowej