11 lipca 2018 r. w dzienniku „Echo Dnia” ukazał się najnowszy numer „Kuryera Kieleckiego” (nr 2 (42))  pt. Zapomniani bohaterowie. Wieś polska podczas II wojny światowej". Dodatek przygotowany został przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej – oddział Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W dodatku:

  • dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce) – „Za wybór pomiędzy dobrem a złem”,
  • Mariusz Masny (Muzeum Wsi Kieleckiej) – „Mamy obowiązek poznać tę historię”
  • dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Chłopi, a tradycja narodowa w XIX i XX wieku”
  • dr Marek Jedynak (IPN Kielce) – „Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców”
  • Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej) – „Konsekwencje polityki niemieckiej”
  • Tomasz Kaleta – „W obiektywie sprawców. Nieznane fotografie z operacji przeciwko »Hubalowi«”
  • dr Katarzyna Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) – „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. 817 Poznaj tę historię”
  • dr Tomasz Domański (IPN Kielce) – „Próba osądzenia sprawców zbrodni na wsi polskiej po II wojnie światowej”
  • dr Rafał Leśkiewicz (IPN Warszawa) – „Internetowe miejsce pamięci – portal tematyczny »Martyrologia wsi polskich«”