Od 1 lipca do końca września zwiedzający Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej będą mogli zobaczyć wystawę "Zła się nie ulęknę...
Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej" .
Wystawa składa się z ponad 40 plansz, na których przedstawiono historię zagłady Żydów na Ziemi
Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli.
Przedstawiono pomoc zorganizowaną dla ludności żydowskiej poprzez działania kościoła katolickiego
czy podziemia niepodległościowego oraz indywidualne przypadki pomocy Żydom . Na wystawie
pokazano sylwetki tych Polaków , którym przyznano po wojnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata oraz tych którzy za swoją ofiarę w ratowanie życia ludzkiego tego wyróżnienia nie otrzymali .
Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie
plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej