284 strony, na których umieszczono relacje ponad 100 świadków zbrodni niemieckiej w czasie II Wojny Światowej, znalazło się w książce "Zapisy Terroru. Tom 3. Okupacja niemiecka w dystrykcie radomskim". Publikacja została podzielona na kilka rozdziałów, m.in.: stolica dystryktu, pacyfikacja wsi, a także pacyfikacja Michniowa. Tytułowymi zapisami terroru są protokoły przesłuchania świadków, którzy składali zeznania przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich od 1945 do 1949 roku. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmem imienia Witolda Pileckiego w Warszawie po raz pierwszy publikuje relacje świadków z rejonu świętokrzyskiego .

Zapisy Terroru, to szeroki projekt, który obejmuje również portal www.zapisyterroru.pl. Na stronie znajdują się informacje dotyczące czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej, których bazą są źródła historyczne pozyskane z różnych archiwów, a także relacje świadków tamtych zdarzeń.

Premierze towarzyszyła debata historyków w której udział wzięli :  dr Tomasz Domański – IPN Kielce , prof. Jerzy Gapys – UJK   i Ewa Kołomańska.