Kolekcja „Wydawnictw i dokumentów wytworzonych w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939–1950”w dyspozycji Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie