Muzeum Wsi Kieleckiej zakupiło ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego unikalną kolekcję „Wydawnictw i dokumentów wytworzonych w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939–1950”, która wzbogaci zasoby Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie W skład tej kolekcji weszło ponad 900 eksponatów, wśród których znalazły się książki, gazety, dokumenty identyfikacyjne, listy, pamiętniki i fotografie z okresu II wojny światowej. Liczną grupę stanowią książki niemieckojęzyczne wydane na początku lat 40. XX wieku, odnoszące się do wojny z Polską we wrześniu 1939 roku, m.in.: „18 Tage Weltgeschehen”, „Der Grosse deutsche Feldzug gagen Polen”, „Auf den Strassen des Siges” czy „Der Feldzug in Polen”, a także wydany w 1943 roku w Berlinie – „Amtliches Material zum Massenmord von Katyn”. Dodatkowo w zespole znalazły się gazety z okresu wojny, zarówno tzw. „prasa gadzinowa”, podporządkowana władzom okupacyjnym, jak i polska prasa zagraniczna czy konspiracyjna. Największy zbiór stanowi „Goniec Krakowski”, ale w kolekcji znaleźć można takie tytuły, jak „Gazeta Polska w Brazylii”, „Polska Walcząca”, „Straż nad Bugiem” czy „Biuletyn Obozu Mauthausen”. Dokumenty zgromadzone w kolekcji to także: personalausweisy, ausweisy, kenkarty oraz karty przydziałowe i żywnościowe. Najliczniejszą grupę eksponatów, ponad 500 szt., stanowią fotografie z lat 1939–1945 z ziem polskich, wśród których znalazły się zdjęcia z wizyty Gubernatora Hansa Franka w Kielcach, fotografie więźniów radzieckich z obozów na Bukówce i Świętym Krzyżu, więźniów oflagów i stalagów, fotografie zniszczeń wojennych, z kampanii wrześniowej w 1939 r., z życia codziennego pod dwiema okupacjami.

Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej