,,Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie" autorstwa Ewy Kołomańskiej w opracowaniu plastycznym Grzegorza Chorążka. Do jej opracowania posłużyła w większości obszerna kolekcja zdjęć i niemieckich wydawnictw propagandowych dotyczących wojny z Polską w 1939 r, będąca w zasobach michniowskiej placówki. Wśród nich licznie reprezentowane wydawnictwa albumowe i wspomnieniowe dotyczące walk Wermachtu, Luftwaffe oraz ukazujące Adolfa Hitlera jako ukochanego Wodza III Rzeszy, który wspiera swe walczące wojska . Wydawnictwa niemieckie 1939 roku i 1940 roku takie jak ,,Die Werhmacht” , ,, Mit Hitler in Polen” , ,,Bilddokumente des Feldzugs in Polen”, ,, Auf den Straßen des Sieges” ,, Der große deutsche Feldzug gegen Polen” przedstawiają zwycięski marsz niemieckich oddziałów w kampanii przeciwko Polsce. Książki i albumy zawierają bogaty zbiór ilustracji i zdjęć m.in. niemieckich dowódców, zdjęć z pól bitew, oraz sposobu w jaki niemiecka ludność mieszkająca w Polsce witała wkraczające oddziały. W tego typu publikacją propagandowych Polska i Polacy, ukazani zostali jako obywatele kraju cywilizacyjnie zacofanego, który nie był w stanie przeciwstawić się militarnej potędze Niemiec. Polska zaś, ze względu na uwarunkowania kulturalne i społeczne powinna służyć Rzeszy, a jej terytorium miało stać się nową ziemią dla narodu niemieckiego. Wydawnictwa te stanowią bezcenną bazę źródłową do poznania historii. Pokazują ją z punktu widzenia innego narodu z perspektywy państwa, które przez następnych pięć lat w sposób okrutny i krwawy sprawowało rządy nad Polską. Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej