Wystawa autorska składa się z ponad 40 plansz, na których przedstawiono historię zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli. Na wystawę składają się: zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie tylko ratowali Żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Podziemie zbrojne chroniło przed konfidentami czy szantażystami, fabrykowało fałszywe dokumenty tożsamości dla zbiegłych z getta bądź wyszukiwało bezpieczne kryjówki. Na ekspozycji pokazane zostało także duchowieństwo polskie, które dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Księża wydawali metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich dokumentów”. Pozostała część wystawy to liczne przykłady niesienia pomocy Żydom przez społeczeństwo Kielecczyzny. Ta heroiczna postawa często kończyła się tragicznie, wiele przykładów pokazuje, że odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast naszego regionu prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali jak i tych, którym tę pomoc niesiono. Optymistycznym był fakt , że wiele z historii przedstawionych na wystawie skończyło się szczęśliwie, gdy Polacy i Żydzi doczekali wspólnie końca wojny. Ekspozycja zawiera także sylwetki tych Polaków, którym przyznano po wojnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej