Główna sala ekspozycyjna Mauzoleum w Michniowie poświęcona jest wystawie o wojennych losach Michniowa. Ta świętokrzyska wieś jest symbolem martyrologii wsi polskich w trakcie II wojny światowej.

Zgromadzone na wystawie eksponaty i materiały nawiązują do wydarzeń z 12-13 lipca 1943 roku, kiedy to członkowie niemieckich formacji policyjnych dokonali brutalnej pacyfikacji wsi. W tych dniach, według najnowszych ustaleń historyków zamordowano w Michniowie 204 osoby, w tym 102 mężczyzn, 54 kobiet i 48 dzieci. Najmłodszą ofiarą pacyfikacji był dziewięciodniowy Stefan Dąbrowa. Jego rodzice: Irena i Piotr oraz dwuletnia siostra Elżbieta, również znaleźli się w grupie mieszkańców wsi, zamordowanych przez niemieckich policjantów i żandarmów.  Pacyfikacja Michniowa była zemstą władz niemieckich, za pomoc okazywaną przez mieszkańców wsi żołnierzom Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”.  W trakcie pacyfikacji siły niemieckie dowodzone m.in. przez kapitana Gerulfa Mayera i podporucznika Adalberta Mayera dopuściły się licznych zbrodni na ludności Michniowa. Mieszkańców wsi palono żywcem w stodołach, zabijano strzałami z karabinów i przebijano bagnetami. Na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy wywieziono 18 michniowskich dziewcząt i kobiet. Część z nich, jako robotnice rolne pracowały u niemieckich bauerów w okolicach Hanoweru i Stadthagen. Wyjeżdżając z Michniowa Niemcy zabrali ze sobą 10 osób, które poddano brutalnemu śledztwu. 9 z nich skierowano do obozów koncentracyjnych, z których po wojnie powróciło jedynie 3.

Na ekspozycji prezentowane są oryginalne materiały historyczne, w tym elementy uzbrojenia, odzieży obozowej, a także dokumenty i zdjęcia pochodzące z kolekcji prywatnych oraz zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej, Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

Autorami wystawy są: Ewa Kołomańska i dr Maciej Chłopek. Opracowanie plastyczne ekspozycji wykonał Janusz Furmańczyk. Wystawa została sfinansowana ze środków Fundacji „Pomnik-Mauzoleum” w Michniowie.