W związku ze zwiększającym się ruchem turystycznym i szeroką tematyką historyczną, którą zajmuje się michniowskie muzeum, w 2009 roku zdecydowano o potrzebie wybudowania nowego budynku Mauzoleum. Tym samym powrócono do niezrealizowanej idei z lat 80-tych XX wieku stworzenia placówki muzealnej, która wykorzystując nowoczesne środki wystawiennicze stanie się ośrodkiem wymiany myśli i doświadczeń historycznych na temat tragicznych losów mieszkańców polskich wsi w czasie II wojny światowej.

Konkurs na projekt budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wygrała pracowania architektoniczna Nizio Design International.

Projekt muzeum jest swoistym katalizatorem pamięci dawnych i przyszłych pokoleń. Pierwiastkiem łączącym pamięć z pojednaniem. Akcent koncepcji jest położony na strukturę pierwotną i symboliczną formę domu-chaty. Jest on widoczny we frontowej elewacji bryły podlegającej zamierzonej, stopniowej deformacji oraz degradacji (aż po skruszenie w piach i żwir). Proces ten ukazuje współgranie narracji historycznej z architektoniczną. Otwarta forma muzeum będzie poddawana zewnętrznym warunkom atmosferycznym. Ekspozycja wykorzystuje nowoczesne multimedia: ekrany, projektory oraz panele dotykowe. Narzędzia te podporządkowane są budowaniu napięcia, jakie wywołuje zwiedzanie muzeum.

Wydłużona zabudowa prezentować ma dzieje pacyfikacji Michniowa i męczeństwo innych wsi. Wejście symbolizować będzie wiejską chałupę. Pierwsze segmenty będą zamknięte - znajdzie się w nich „Dom Ciszy” i sale ekspozycyjne. Ostatnie moduły mają być otwarte, co umożliwi zwiedzającym dojście ścieżkami do miejsc pamięci. Koniec budowli otworzy się na pole krzyży.

Wideo