Zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi polskich w Michniowie.

Lekcje muzealne:
1. Wybuch II wojny światowej - kampania wrześniowa.
2. Martyrologia ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1939-1945.
3. Michniów w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
 

Załącznik nr 3 - Wykaz lekcji muzealnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Prosimy o składanie zamówień z tygodniowym wyprzedzeniem.

Cennik - Lekcje muzealne są bezpłatne.

Grupy zorganizowane zainteresowane wzięciem udziału w muzealnej lekcji historii proszone są o dokonanie rezerwacji z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje:

tel.: (41) 254 51 62
tel. kom.: 664 517 718

e-mail: mauzoleum@mwk.com.pl