Zapraszamy do obejrzenia wystawy "817. Poznaj tę historię".

Wystawa opowiada o martyrologii mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej, porusza temat eksterminacji ludności poprzez masowe egzekucje, obozy koncentracyjne, deportacje, przesiedlenia. Dotyka także problemu wyzysku ekonomicznego wsi  poprzez grabieże, kontyngenty oraz zsyłki na roboty przymusowe. Poruszono także kwestię ludobójstwa dokonanego na Kresach wschodnich oraz przyczyn zbrodni jakim był udział mieszkańców wsi w konspiracji a także pomoc ludności żydowskiej.

Autorem wystawy jest dr Katarzyna Jedynak z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,Muzeum Wsi Kieleckiej.

 

Załączniki