Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy we wrześniu prezentować będzie wystawę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej ,,Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie" autorstwa Ewy Kołomańskiej w opracowaniu plastycznym Grzegorza Chorążka.

Do jej opracowania posłużyła w większości obszerna kolekcja zdjęć i niemieckich wydawnictw propagandowych dotyczących wojny z Polską w 1939 r, będąca w zasobach michniowskiej placówki. Wśród nich licznie reprezentowane wydawnictwa albumowe i wspomnieniowe dotyczące walk Wermachtu takie jak ,,Die Werhmacht” , ,, Mit Hitler in Polen” , ,,Bilddokumente des Feldzugs in Polen”, ,, Auf den Straßen des Sieges” ,, Der große deutsche Feldzug gegen Polen” Luftwaffe oraz ukazujące Adolfa Hitlera jako ukochanego Wodza III Rzeszy, który wspiera swe walczące wojska. Książki i albumy zawierają bogaty zbiór ilustracji i zdjęć m.in. niemieckich dowódców, zdjęć z pól bitew, oraz sposobu w jaki niemiecka ludność mieszkająca w Polsce witała wkraczające oddziały. Wydawnictwa te stanowią bezcenną bazę źródłową do poznania historii. Pokazują ją z punktu widzenia innego narodu z perspektywy państwa, które przez następnych pięć lat w sposób okrutny i krwawy sprawowało rządy nad Polską.