Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej
oraz
Naczelnik Delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach 

 

zapraszają na konferencję popularnonaukową "Wieś polska podczas okupacji niemieckiej"organizowaną w ramach obchodów ustanowionego przez Prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz "75. rocznicy pacyfikacji wsi Michniów", podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018 o godz. 12.00
w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej "Przystanek Historia"
przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w dyskursie publicznym. W związku z powyższym organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich poniesionych przez polską wieś. Do debaty zostali zaproszeni zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

Chłopi a tradycja narodowa w XIX i XX w. / dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii)

Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców / dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach)

Konsekwencje okupacji niemieckiej na wsi polskiej / Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej)

Próba osądzenia sprawców na wsi polskiej po II wojnie światowej / dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach)

Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy dr Katarzyny Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) "817. Poznaj tę historię"