12 lipca 2018 r. pod mogiłą tragicznie pomordowanych mieszkańców Michniowa spotkali się świadkowie pacyfikacji, potomkowie ofiar, delegacje spacyfikowanych wsi polskich oraz kombatanci. List w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Pan Wojciech Kolarski a w imieniu Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obchody uświetnił występ Masovia Baroque Orchestra z utworem "Stabat Mater".

„Spotkanie pokoleń” w Ośrodku Kultury Michniowskiej
W spotkaniu pokoleń wzięli udział potomkowie ofiar pacyfikacji Michniowa, sędzia Andrzej Jankowski, Ewa Kołomańska i dr Katarzyna Jedynak z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, dr Tomasz Domański z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Cezary Błach, Burmistrz Suchedniowa. Zostały odczytane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek – naocznego świadka pacyfikacji. Podczas spotkania Stowarzyszenie  Michniowianie  zaprezentowali  pieśni partyzanckie i patriotyczne .

 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Muzeum Wsi Kieleckiej, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Polskie Radio Kielce.

Uroczystości  odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.