"Minęły ponad dwa pokolenia od bolesnych wydarzeń II wojny światowej. Lata pokoju nauczyły z nadzieją patrzeć na nasze dorastające dzieci i wnuczęta. Wierzyć, że pokój jest im pisany na zawsze. Lecz czas nie zaleczył wojennych ran. Są zbyt głębokie. Bolą do dziś", takimi słowami Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przypomniał znaczenie tej niezwykłej rocznicy w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 12 i 13 lipca 1943 wzięli także udział Arkadiusz Bąk, Szef Gabinetu Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Bożentyna Pałka Koruba - Wojewoda Świętokrzyski oraz ppłk Wiesław Loch, Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.