Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na uroczyste obchody 68. rocznicy pacyfikacji Michniowa.W dniach 12 i 13 lipca 1943 r. w Michniowie miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Wieś została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne.

Niemcy w ciągu dwóch dni wymordowali 203 osoby: 103 mężczyzn - w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, aż dziesięcioro z nich miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły.

Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niemcy nie zamordowali jedenastu osób wobec których mieli konkretne podejrzenia o podziemną działalność. Osoby te zostały wywiezione do KL Auschwitz, gdzie sześcioro z nich zginęło. Osiemnaście młodych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy.

Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona. Zabroniono odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienna tablicę z nazwiskami ofiar.


Program uroczystości w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie:

12 lipca 2011 r.

15.00 - rozpoczęcie uroczystości
15.15 - występ Chóru "Senior" z Suchedniowa
15.30 - Msza Święta
17.00 - otwarcie wystawy "Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939 - 1947"

13 lipca 2011 r.

15.00 - Msza Święta