Muzeum Wsi Kieleckiej zwraca się z prośbą o pomoc w dotarciu do świadków wydarzeń, a także gromadzeniu wszelkich dokumentów i pamiątek z okresu II wojny światowej, które dotyczą martyrologii wsi polskich, życia codziennego ich mieszkańców pod okupacją niemiecką i sowiecką. Pamiątki te wzbogacą ekspozycje Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Szukamy osób, instytucji gotowych przekazać swoje zbiory w oryginale lub zapisie elektronicznym. Pragniemy wspólnie z Państwem stworzyć wyjątkowe miejsce pamięci o tragedii jakiej doświadczyła wieś polska w latach 1939-1945.

W niniejszej sprawie prosimy o kontakt z  Panią Ewą Kołomańską Kierownikiem Działu Edukacji Martyrologicznej:

tel. 41 2545162
e-mail: mauzoleum@mwk.com.plundefined.