W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:

Art. 1. 12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. – ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Art. 2. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym. (...)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda