Wystawa została zorganizowana i sfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. Kwerendy przerpowadzono w Instytucie Pamięci Narodowej delegatura Kielce.

Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Janusz Furmańczyk / Muzeum Wsi Kieleckiej