Fotogaleria

 • Zabytkowy Aron ha-Kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Zabytkowy Aron ha-Kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Chłopcy pochodzenia żydowskiego w Szydłowcu, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Chłopcy pochodzenia żydowskiego w Szydłowcu, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Mężczyzna ubrany w żydowski strój modlitewny, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Mężczyzna ubrany w żydowski strój modlitewny, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Ludność żydowska na ulicy miasta. W tle funkcjonariusze żydowscy – opaski z Gwiazdą Dawida na ramieniu, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Ludność żydowska na ulicy miasta. W tle funkcjonariusze żydowscy – opaski z Gwiazdą Dawida na ramieniu, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Ludność żydowska na ulicy miasta, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Ludność żydowska na ulicy miasta, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Ludność żydowska na ulicy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Ludność żydowska na ulicy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Niemieckie obwieszczenie dotyczące zakazu potajemnego uboju rytualnego, Końskie, 24 II 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie obwieszczenie dotyczące zakazu potajemnego uboju rytualnego, Końskie, 24 II 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Rozporządzenie policyjne o zakazach obowiązujących Żydów, Rzeszów, 8 V 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Rozporządzenie policyjne o zakazach obowiązujących Żydów, Rzeszów, 8 V 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Prześladowanie Żydów, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Wysiedlenie Żydów z miejscowości Bidaczów, pow. biłgorajski, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
  Wysiedlenie Żydów z miejscowości Bidaczów, pow. biłgorajski, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
 • Wysiedlenie Żydów z miejscowości Bidaczów, pow. biłgorajski, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
  Wysiedlenie Żydów z miejscowości Bidaczów, pow. biłgorajski, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
 • Fotografia pozowana znęcania się nad żydowskim chłopcem przez Niemców, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Fotografia pozowana znęcania się nad żydowskim chłopcem przez Niemców, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Egzekucja, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Egzekucja, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Rozporządzenia o stworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych w Okręgu Lubelskim, 28 X 1939 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Rozporządzenia o stworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych w Okręgu Lubelskim, 28 X 1939 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Zarządzenie o ograniczeniu miejsca pobytu dla Żydów na obszarze Okręgu Lubelskiego, 15 II 1941 r. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
  Zarządzenie o ograniczeniu miejsca pobytu dla Żydów na obszarze Okręgu Lubelskiego, 15 II 1941 r. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
 • Zarządzenie zakazujące aryjczykom wejścia na teren gett, Końskie, 16 XII 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Zarządzenie zakazujące aryjczykom wejścia na teren gett, Końskie, 16 XII 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Getto w Kielcach, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Getto w Kielcach, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Likwidacja getta, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Likwidacja getta, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Wyprowadzenie ludności żydowskiej z Chmielnika, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
  Wyprowadzenie ludności żydowskiej z Chmielnika, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
 • Wyprowadzenie ludności żydowskiej z Chmielnika, 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Wyprowadzenie ludności żydowskiej z Chmielnika, 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Karta obozowa Stuthoff więźnia Kazimierza Baniaka, 1944 r. [ze zbiorów IPN].
  Karta obozowa Stuthoff więźnia Kazimierza Baniaka, 1944 r. [ze zbiorów IPN].
 • Więźniowie po opuszczeniu wagonów na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau, w dali widoczne kominy krematoriów II i III, b.d. [ze zbiorów APMAB].
  Więźniowie po opuszczeniu wagonów na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau, w dali widoczne kominy krematoriów II i III, b.d. [ze zbiorów APMAB].
 • Żydzi na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau, 1944 r. [ze zbiorów APMAB].
  Żydzi na rampie kolejowej w Auschwitz II-Birkenau, 1944 r. [ze zbiorów APMAB].
 • Zwłoki więźnia w krematorium, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Zwłoki więźnia w krematorium, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Egzekucja w obozie, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Egzekucja w obozie, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Dokumenty Mieczysława Miernika. W czasie wojny pomagał Żydom pracującym w niemieckich zakładach zbrojeniowych Hugo Schneider AG (HASAG) w Skarżysku-Kamiennej [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Dokumenty Mieczysława Miernika. W czasie wojny pomagał Żydom pracującym w niemieckich zakładach zbrojeniowych Hugo Schneider AG (HASAG) w Skarżysku-Kamiennej [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Rodzina Kowalskich z Ciepielowa, pow. Lipsko. Zamordowani 6 XII 1942 r. za pomoc Żydom. W oknie widoczna twarz żydówki ukrywającej u Kowalskich [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Rodzina Kowalskich z Ciepielowa, pow. Lipsko. Zamordowani 6 XII 1942 r. za pomoc Żydom. W oknie widoczna twarz żydówki ukrywającej u Kowalskich [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Dom rodziny Ulmów, Markowa, koniec lat 30 lub początek 40. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Dom rodziny Ulmów, Markowa, koniec lat 30 lub początek 40. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Ślub Wiktorii Niemczak i Józefa Ulmy, Markowa, 7 VII 1935 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Ślub Wiktorii Niemczak i Józefa Ulmy, Markowa, 7 VII 1935 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Józef Ulma w ogrodzie, Markowa, koniec lat 30 lub początek 40. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Józef Ulma w ogrodzie, Markowa, koniec lat 30 lub początek 40. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Józef Ulma jako kierownik Spółdzielni Mleczarskiej wraz z pracownikami, Markowa, pierwsza połowa lat 30 XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Józef Ulma jako kierownik Spółdzielni Mleczarskiej wraz z pracownikami, Markowa, pierwsza połowa lat 30 XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Józef Ulma w gronie ludowców wchodzących w skład Komitetu Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w Gaci, Markowa lub Gać, 1933 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Józef Ulma w gronie ludowców wchodzących w skład Komitetu Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w Gaci, Markowa lub Gać, 1933 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Józef (pierwszy z prawej) wraz z rodzicami Marcinem i Franciszką z domu Kluz oraz braćmi Antonim (pierwszy z lewej) i Władysławem, Markowa, lata 30. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Józef (pierwszy z prawej) wraz z rodzicami Marcinem i Franciszką z domu Kluz oraz braćmi Antonim (pierwszy z lewej) i Władysławem, Markowa, lata 30. XX w. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej, Markowa, ok. 1935 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej, Markowa, ok. 1935 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Wiktoria Ulma wraz z wszystkimi dziećmi, Markowa, jesień 1943 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Wiktoria Ulma wraz z wszystkimi dziećmi, Markowa, jesień 1943 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Czterej Szallowie – ukrywani przez rodzinę Ulmów, przed domem Ulmów w Markowej, 1942-1944 [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Czterej Szallowie – ukrywani przez rodzinę Ulmów, przed domem Ulmów w Markowej, 1942-1944 [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Zdjęcie żydowskiej rodziny z Markowej nazywanej „Ryfka”, którym w 1942 r. bezskutecznie pomagał się ukrywać w jarach Józef Ulma. Zdjęcie to zostało znalezione w domu Ulmów po zbrodni 24 III 1944 r. już z widocznymi kroplami krwi, Markowa, lata 1939-42
  Zdjęcie żydowskiej rodziny z Markowej nazywanej „Ryfka”, którym w 1942 r. bezskutecznie pomagał się ukrywać w jarach Józef Ulma. Zdjęcie to zostało znalezione w domu Ulmów po zbrodni 24 III 1944 r. już z widocznymi kroplami krwi, Markowa, lata 1939-42
 • Josef Kokott, jedyny żandarm niemiecki, który został ukarany za udział w zbrodni na rodzinach Ulmów, Szallów, Goldmanów. Skazany na karę pozbawienia wolności, zmarł w więzieniu w 1980 r. [ze zbiorów IPN].
  Josef Kokott, jedyny żandarm niemiecki, który został ukarany za udział w zbrodni na rodzinach Ulmów, Szallów, Goldmanów. Skazany na karę pozbawienia wolności, zmarł w więzieniu w 1980 r. [ze zbiorów IPN].
 • Zapis z księgi parafialnej o śmierci rodziny Ulmów, Markowa, 24 III 1944 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Zapis z księgi parafialnej o śmierci rodziny Ulmów, Markowa, 24 III 1944 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Zapis z księgi parafialnej o śmierci rodziny Ulmów, Markowa, 24 III 1944 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Zapis z księgi parafialnej o śmierci rodziny Ulmów, Markowa, 24 III 1944 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Dyplom Yad Vashem dla Wiktorii i Józefa Ulmów, Jerozolima, 8 XI 1995 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Dyplom Yad Vashem dla Wiktorii i Józefa Ulmów, Jerozolima, 8 XI 1995 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Medal Yad Vashem dla Wiktorii i Józefa Ulmów, Jerozolima, 8 XI 1995 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Medal Yad Vashem dla Wiktorii i Józefa Ulmów, Jerozolima, 8 XI 1995 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Dokumenty przygotowane na proces beatyfikacyjny rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, Przemyśl, 2008 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
  Dokumenty przygotowane na proces beatyfikacyjny rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, Przemyśl, 2008 r. [ze zbiorów M. Szpytmy].
 • Projekt Muzeum Pamięci Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów przygotowany przez Biuro Nizio Design International 2010.
  Projekt Muzeum Pamięci Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów przygotowany przez Biuro Nizio Design International 2010.
 • Projekt Muzeum Pamięci Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów przygotowany przez Biuro Nizio Design International 2010.
  Projekt Muzeum Pamięci Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów przygotowany przez Biuro Nizio Design International 2010.