Fotogaleria

 • Wrzesień 1939 r. w podpoznańskiej wsi [ze zbiorów IPN]
  Wrzesień 1939 r. w podpoznańskiej wsi [ze zbiorów IPN]
 • Ucieczka z linii frontu, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  Ucieczka z linii frontu, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Ucieczka ludności cywilnej, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  Ucieczka ludności cywilnej, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Polacy uciekający przed wojskami niemieckimi, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  Polacy uciekający przed wojskami niemieckimi, 1939 r., b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Żołnierze niemieccy w marszu przez polską wieś, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  Żołnierze niemieccy w marszu przez polską wieś, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Żołnierze niemieccy odpoczywający we wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  Żołnierze niemieccy odpoczywający we wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Jeńcy polscy zebrani w majątku pod strażą niemiecką, wrzesień 1939 r. [ze zbiorów IPN]
  Jeńcy polscy zebrani w majątku pod strażą niemiecką, wrzesień 1939 r. [ze zbiorów IPN]
 • Grupa Niemców, zima 1939/1940 r. [ze zbiorów IPN]
  Grupa Niemców, zima 1939/1940 r. [ze zbiorów IPN]
 • Niemiecka ulotka propagandowa ośmieszająca władze polskie, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Niemiecka ulotka propagandowa ośmieszająca władze polskie, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • W oczekiwaniu na wysiedlenie. Polacy przed swoimi zabudowaniami zajętymi przez Niemców, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
  W oczekiwaniu na wysiedlenie. Polacy przed swoimi zabudowaniami zajętymi przez Niemców, b.d.m. [ze zbiorów IPN]
 • Wypędzeni Polacy z okolic Bydgoszczy, b.d. [ze zbiorów IPN]
  Wypędzeni Polacy z okolic Bydgoszczy, b.d. [ze zbiorów IPN]
 • Wysiedlenie ludności wiejskiej z okolic Burzenina, b.d. [ze zbiorów IPN]
  Wysiedlenie ludności wiejskiej z okolic Burzenina, b.d. [ze zbiorów IPN]
 • Wysiedlenie ludności wiejskiej z okolic Burzenina, b.d. [ze zbiorów IPN]
  Wysiedlenie ludności wiejskiej z okolic Burzenina, b.d. [ze zbiorów IPN]
 • Wysiedlenie chłopów z okolic Poznania, zima 1940 r. [ze zbiorów IPN]
  Wysiedlenie chłopów z okolic Poznania, zima 1940 r. [ze zbiorów IPN]
 • Wysiedlenia chłopów, wiosna 1940 r. [ze zbiorów IPN]
  Wysiedlenia chłopów, wiosna 1940 r. [ze zbiorów IPN]
 • Meldunek starszego wachmistrza Schirmera do Oddziału II Żandarmerii w Wejherowie, 3 X 1939 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Meldunek starszego wachmistrza Schirmera do Oddziału II Żandarmerii w Wejherowie, 3 X 1939 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Zespół funkcjonariuszy posterunku Żandarmerii w Lubichowie, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Zespół funkcjonariuszy posterunku Żandarmerii w Lubichowie, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Legitymowanie Polaków przez żołnierzy niemieckich, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Legitymowanie Polaków przez żołnierzy niemieckich, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Kobiety przy pracach rolnych w gospodarstwie na Pomorzu, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Kobiety przy pracach rolnych w gospodarstwie na Pomorzu, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pierwsi więźniowie i budowniczowie obozu w Stutthofie, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pierwsi więźniowie i budowniczowie obozu w Stutthofie, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Posiłek w obozie Stutthof, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Posiłek w obozie Stutthof, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pismo Kuratorium Szkolnego w Toruniu dotyczące przeniesienia Feliksa Cieplucha do szkoły w Bojanie. Feliks Ciepluch był kierownikiem szkoły w Bojanie w latach 1925–1939 r. Zginął w obozie Stutthof 22 III 1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pismo Kuratorium Szkolnego w Toruniu dotyczące przeniesienia Feliksa Cieplucha do szkoły w Bojanie. Feliks Ciepluch był kierownikiem szkoły w Bojanie w latach 1925–1939 r. Zginął w obozie Stutthof 22 III 1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Józef Ciesielski leśniczy z powiatu Stargard Gdański. Członek polskiej konspiracji aresztowany 28 VI 1942 r. Zmarł w obozie Stutthof, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Józef Ciesielski leśniczy z powiatu Stargard Gdański. Członek polskiej konspiracji aresztowany 28 VI 1942 r. Zmarł w obozie Stutthof, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Fotokopia pisma żandarmerii w Osieku, pow. stargardzki, dotycząca uzasadnienia wyroku na leśniczym Stefanie Chądzyńskim, oficerze polskim, 27 XI 1939 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Fotokopia pisma żandarmerii w Osieku, pow. stargardzki, dotycząca uzasadnienia wyroku na leśniczym Stefanie Chądzyńskim, oficerze polskim, 27 XI 1939 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Zaszyfrowany meldunek Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Zaszyfrowany meldunek Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Ulotka antyniemiecka wykonana stemplem, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Ulotka antyniemiecka wykonana stemplem, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Stemple używane przez organizacje konspiracyjne na Pomorzu, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Stemple używane przez organizacje konspiracyjne na Pomorzu, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Fotokopia odezwy do członków organizacji Gryf Pomorski mówiąca o jej rozwiązaniu, Wejherowo, 25 III 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Fotokopia odezwy do członków organizacji Gryf Pomorski mówiąca o jej rozwiązaniu, Wejherowo, 25 III 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Oświadczenie Pawła Pionka członka Organizacji Gryf Pomorski, Rumia, 12 V 1972 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Oświadczenie Pawła Pionka członka Organizacji Gryf Pomorski, Rumia, 12 V 1972 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Czarneckiego, Bydgoszcz, 4 IX 1970 r. [ze zbiorów IPN]
  Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Czarneckiego, Bydgoszcz, 4 IX 1970 r. [ze zbiorów IPN]
 • Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Czarneckiego, Bydgoszcz, 4 IX 1970 r. [ze zbiorów IPN]
  Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Czarneckiego, Bydgoszcz, 4 IX 1970 r. [ze zbiorów IPN]
 • Protokół przesłuchania świadka Rozalii Karniszewskiej, Chodzież, 23 III 1968 r. [ze zbiorów IPN]
  Protokół przesłuchania świadka Rozalii Karniszewskiej, Chodzież, 23 III 1968 r. [ze zbiorów IPN]
 • Protokół przesłuchania świadka Rozalii Karniszewskiej, Chodzież, 23 III 1968 r. [ze zbiorów IPN]
  Protokół przesłuchania świadka Rozalii Karniszewskiej, Chodzież, 23 III 1968 r. [ze zbiorów IPN]
 • Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Zdjęcia z ekshumacji masowych grobów Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 w Lesie Szpęgawskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]