Fotogaleria

 • Grabież majątku chłopskiego podczas pacyfikacji wsi Skałka Polska, 11 V 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Grabież majątku chłopskiego podczas pacyfikacji wsi Skałka Polska, 11 V 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Przeszukanie na targowisku. Nękanie i grabież mienia polskiego jako element polityki zastraszania, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Przeszukanie na targowisku. Nękanie i grabież mienia polskiego jako element polityki zastraszania, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Konfiskata bydła i zwierząt hodowlanych, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Konfiskata bydła i zwierząt hodowlanych, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Dostawa zboża. Kontyngenty wprowadzone przez władze niemieckie najbardziej wyniszczały gospodarki wsi, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Dostawa zboża. Kontyngenty wprowadzone przez władze niemieckie najbardziej wyniszczały gospodarki wsi, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Dostawa mleka do zlewni, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Dostawa mleka do zlewni, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
  Polska i niemiecka waluta z okresu II wojny światowej [eksponaty w zbiorach Mauzoleum w Michniowie].
 • Wysiedlenie ze wsi krakowskich, 1940 r. [ze zbiorów IPN].
  Wysiedlenie ze wsi krakowskich, 1940 r. [ze zbiorów IPN].
 • Wysiedlenia ludności z Zamojszczyzny, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Wysiedlenia ludności z Zamojszczyzny, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Grabież dzieci polskich w celu germanizacji w rodzinach niemieckich lub zakładów wychowawczych. Dzieci, które nie odpowiadały wymaganiom rasowym były eliminowane w obozach zagłady, 1940–1942, Zamojszczyzna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Grabież dzieci polskich w celu germanizacji w rodzinach niemieckich lub zakładów wychowawczych. Dzieci, które nie odpowiadały wymaganiom rasowym były eliminowane w obozach zagłady, 1940–1942, Zamojszczyzna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Mapa wysiedleń z terenów Zamojszczyzny, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Mapa wysiedleń z terenów Zamojszczyzny, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Zniszczona wieś w okolicach Radomia, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Zniszczona wieś w okolicach Radomia, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Zgliszcza wsi Lipnik i Wiśniowa, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
  Zgliszcza wsi Lipnik i Wiśniowa, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
 • Bezdomna kobieta po pacyfikacji wsi Lipnik i Wiśniowa, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
  Bezdomna kobieta po pacyfikacji wsi Lipnik i Wiśniowa, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
 • Spalone obserwatorium astronomiczne po pacyfikacji Ksina Szczyt, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
  Spalone obserwatorium astronomiczne po pacyfikacji Ksina Szczyt, 12-18 IX 1944 r. [ze zbiorów IPN].
 • Plakat zachęcający do dobrowolnego zgłoszenia na roboty rolne, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Plakat zachęcający do dobrowolnego zgłoszenia na roboty rolne, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Łapanki były jednym ze sposobów dostarczania polskiej siły roboczej dla III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Łapanki były jednym ze sposobów dostarczania polskiej siły roboczej dla III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Łapanki były jednym ze sposobów dostarczania polskiej siły roboczej dla III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Łapanki były jednym ze sposobów dostarczania polskiej siły roboczej dla III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Łapanka uliczna, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Łapanka uliczna, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • W drodze do pracy przymusowej, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  W drodze do pracy przymusowej, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Niemcy często wykorzystywali Polaków jako siłę roboczą przy budowaniu umocnień i okopów [ze zbiorów IPN].
  Niemcy często wykorzystywali Polaków jako siłę roboczą przy budowaniu umocnień i okopów [ze zbiorów IPN].
 • Niemieckie obwieszczenie informujące o obowiązkach robotników na terenie III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie obwieszczenie informujące o obowiązkach robotników na terenie III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Niemieckie obwieszczenie informujące o obowiązkach robotników na terenie III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie obwieszczenie informujące o obowiązkach robotników na terenie III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Znaczek „P” noszony tylko przez Polaków – robotników przymusowych, 1939–1945 [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Znaczek „P” noszony tylko przez Polaków – robotników przymusowych, 1939–1945 [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Dzieci jako robotnicy przymusowi, Zygmunt Mikos lat15 z siostrą, 1944 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Dzieci jako robotnicy przymusowi, Zygmunt Mikos lat15 z siostrą, 1944 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Władysław Kołoplewski pracował przymusowo w gospodarstwie rolnym we wsi Gorawino pow. Kołobrzeg. Skatowany przez pracodawcę za rozbicie 12 jaj. Przeszedł operację głowy, b.d. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Władysław Kołoplewski pracował przymusowo w gospodarstwie rolnym we wsi Gorawino pow. Kołobrzeg. Skatowany przez pracodawcę za rozbicie 12 jaj. Przeszedł operację głowy, b.d. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Obóz pracy w Majdanie Sopockim, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Obóz pracy w Majdanie Sopockim, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Chłopi w obozie pracy, Majdan Sopocki, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Chłopi w obozie pracy, Majdan Sopocki, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Przy pracy w kamieniołomie, 1941r., Kielczyn [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Przy pracy w kamieniołomie, 1941r., Kielczyn [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Ogłoszenie o powołanych na roboty przymusowe do III Rzeszy, Warszawa, 29 II 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Ogłoszenie o powołanych na roboty przymusowe do III Rzeszy, Warszawa, 29 II 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Żołnierze WP, którzy dostali się do niewoli 1939 r., często pracowali jako robotnicy w III Rzeszy. W środku Władysław Wikło z Michniowa, 1939/1940 r., Euskirchen [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Żołnierze WP, którzy dostali się do niewoli 1939 r., często pracowali jako robotnicy w III Rzeszy. W środku Władysław Wikło z Michniowa, 1939/1940 r., Euskirchen [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Niemiecki plakat propagandowy zachęcający do wyjazdu na roboty do III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemiecki plakat propagandowy zachęcający do wyjazdu na roboty do III Rzeszy, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Protokół przesłuchania Władysława Szarka, który w czasie II wojny światowej należał do komisji wysyłającej ludność na roboty przymusowe do III Rzeszy z terenu gromady Brzezówka, Tarnów, 12 III 1948 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Władysława Szarka, który w czasie II wojny światowej należał do komisji wysyłającej ludność na roboty przymusowe do III Rzeszy z terenu gromady Brzezówka, Tarnów, 12 III 1948 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Władysława Szarka, który w czasie II wojny światowej należał do komisji wysyłającej ludność na roboty przymusowe do III Rzeszy z terenu gromady Brzezówka, Tarnów, 12 III 1948 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Władysława Szarka, który w czasie II wojny światowej należał do komisji wysyłającej ludność na roboty przymusowe do III Rzeszy z terenu gromady Brzezówka, Tarnów, 12 III 1948 r. [ze zbiorów IPN].
 • Na zdjęciu: Weronika Krogulec i Irena Gruba, NN. Wywiezione na roboty do Rzeszy 12 VII 1943 r., w czasie pacyfikacji wsi Michniów, Niemcy, 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Na zdjęciu: Weronika Krogulec i Irena Gruba, NN. Wywiezione na roboty do Rzeszy 12 VII 1943 r., w czasie pacyfikacji wsi Michniów, Niemcy, 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Grupa Polaków robotników przymusowych w okolicach Stadchagen, w środku Janina Gil z Michniowa, Niemcy, 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Grupa Polaków robotników przymusowych w okolicach Stadchagen, w środku Janina Gil z Michniowa, Niemcy, 1945 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Przy pracach gospodarskich, Dolna Saksonia, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Przy pracach gospodarskich, Dolna Saksonia, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Polki przy pracach polowych, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Polki przy pracach polowych, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Robotnice w gospodarstwie rolnym, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Robotnice w gospodarstwie rolnym, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Robotnicy podczas żniw, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Robotnicy podczas żniw, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Grupa Polaków podczas sianokosów, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Grupa Polaków podczas sianokosów, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Zarządzenie kierownika Służby Budowlanej Hinkela powołujące Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie (Der Baudienst im Generalgouvernement) [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Zarządzenie kierownika Służby Budowlanej Hinkela powołujące Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie (Der Baudienst im Generalgouvernement) [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Zarządzenie kierownika Służby Budowlanej Hinkela powołujące Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie (Der Baudienst im Generalgouvernement) [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Zarządzenie kierownika Służby Budowlanej Hinkela powołujące Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie (Der Baudienst im Generalgouvernement) [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Służba Budowlana, Radom, 1943 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Służba Budowlana, Radom, 1943 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Służba Budowlana – budowa drogi, Wąchock, 1942 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Służba Budowlana – budowa drogi, Wąchock, 1942 r. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Protokół przesłuchania Stanisława Niedośpał, który w czasie II wojny światowej pracował w służbie Baudienst w obozie w Niegowici, pow. bocheński, Myślenice, 16 VI 1969 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Stanisława Niedośpał, który w czasie II wojny światowej pracował w służbie Baudienst w obozie w Niegowici, pow. bocheński, Myślenice, 16 VI 1969 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Stanisława Niedośpał, który w czasie II wojny światowej pracował w służbie Baudienst w obozie w Niegowici, pow. bocheński, Myślenice, 16 VI 1969 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Stanisława Niedośpał, który w czasie II wojny światowej pracował w służbie Baudienst w obozie w Niegowici, pow. bocheński, Myślenice, 16 VI 1969 r. [ze zbiorów IPN].
 • Ogłoszenie o ukaraniu rolników, którzy nie wywiązali się z postanowień kontyngentowych, bd. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
  Ogłoszenie o ukaraniu rolników, którzy nie wywiązali się z postanowień kontyngentowych, bd. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
 • Obóz pracy dla Polaków i Żydów w Bukowej, pow. Biłgoraj, 1941 r. [ze zbiorów IPN].
  Obóz pracy dla Polaków i Żydów w Bukowej, pow. Biłgoraj, 1941 r. [ze zbiorów IPN].
 • Więźniowie obozu pracy, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
  Więźniowie obozu pracy, b.d.m. [ze zbiorów FPNP w Warszawie].
 • Brama obozu Auschwitz – Birkenau, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Brama obozu Auschwitz – Birkenau, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Więźniowie obozu w czasie pracy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Więźniowie obozu w czasie pracy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Polacy zmarli w czasie transportu do obozu, b.d m. [ze zbiorów IPN].
  Polacy zmarli w czasie transportu do obozu, b.d m. [ze zbiorów IPN].
 • Wnętrze wagonu z ciałami więźniów zmarłych w transporcie, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Wnętrze wagonu z ciałami więźniów zmarłych w transporcie, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Człowiek spalony w baraku bloku obozowego, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Człowiek spalony w baraku bloku obozowego, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Przenoszenie chorego więźnia po oswobodzeniu obozu, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Przenoszenie chorego więźnia po oswobodzeniu obozu, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Widok krematorium i zwłoki, których nie zdążono spalić, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Widok krematorium i zwłoki, których nie zdążono spalić, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Dół z ciałami więźniów, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Dół z ciałami więźniów, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Przygotowanie ciała więźnia do spalenia w krematorium obozu Dachau, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Przygotowanie ciała więźnia do spalenia w krematorium obozu Dachau, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Ofiary zagłady, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Ofiary zagłady, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Kobieta oswobodzona w szpitalu obozowym w Oświęcimiu, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Kobieta oswobodzona w szpitalu obozowym w Oświęcimiu, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Oswobodzeni więźniowie obozu byli na skraju śmierci z głodu i wyczerpania, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Oswobodzeni więźniowie obozu byli na skraju śmierci z głodu i wyczerpania, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Były więzień KL Mauthausen znaleziony żywy w jednym z baraków po oswobodzeniu obozu. Kilka dni później zmarł z wycieńczenia, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Były więzień KL Mauthausen znaleziony żywy w jednym z baraków po oswobodzeniu obozu. Kilka dni później zmarł z wycieńczenia, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Komory gazowe, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Komory gazowe, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].