Fotogaleria

Wieś kielecka 1939-1945 - fotogaleria

 • Ucieczka przed okupantem ludności cywilnej, wrzesień 1939 r. [ze zbiorów IPN].
  Ucieczka przed okupantem ludności cywilnej, wrzesień 1939 r. [ze zbiorów IPN].
 • Wieś Wzdół, początek lat czterdziestych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Wieś Wzdół, początek lat czterdziestych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Proklamacja utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, 26 X 1939 r. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
  Proklamacja utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, 26 X 1939 r. [ze zbiorów Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie].
 • Żołnierze z Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 1939/1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Żołnierze z Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 1939/1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Antoni Prus ze Stefankowa zamordowany na Firleju, ofiara „pacyfikacji hubalowskich”, fotografia przedwojenna z okresu służby w Wojsku Polskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Antoni Prus ze Stefankowa zamordowany na Firleju, ofiara „pacyfikacji hubalowskich”, fotografia przedwojenna z okresu służby w Wojsku Polskim [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Niemieckie wezwanie do wypełniania kontyngentów, 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie wezwanie do wypełniania kontyngentów, 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Niemieckie wezwanie do wypełniania kontyngentów, 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie wezwanie do wypełniania kontyngentów, 1941 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Transport kontyngentów pod strażą niemiecką, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Transport kontyngentów pod strażą niemiecką, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Niemieckie zarządzenie o ochronie zbiorów kontyngentowych oraz karach za ich niedopełnienie, Kraków, 11 VI 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Niemieckie zarządzenie o ochronie zbiorów kontyngentowych oraz karach za ich niedopełnienie, Kraków, 11 VI 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Plakat informacyjny o niemieckich represjach na polskich rolnikach za niepunktualne dostawy kontyngentowe, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Plakat informacyjny o niemieckich represjach na polskich rolnikach za niepunktualne dostawy kontyngentowe, b.d.m. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Wezwanie generalnego gubernatora Hansa Franka zachęcające Polaków do wyjazdu na roboty do Niemiec (w języku polskim i niemieckim), Kraków, 25 I 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Wezwanie generalnego gubernatora Hansa Franka zachęcające Polaków do wyjazdu na roboty do Niemiec (w języku polskim i niemieckim), Kraków, 25 I 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Wezwanie generalnego gubernatora Hansa Franka zachęcające Polaków do wyjazdu na roboty do Niemiec (w języku polskim i niemieckim), Kraków, 25 I 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Wezwanie generalnego gubernatora Hansa Franka zachęcające Polaków do wyjazdu na roboty do Niemiec (w języku polskim i niemieckim), Kraków, 25 I 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Wysiedlenie polskiej ludności, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Wysiedlenie polskiej ludności, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Wysiedlenie ludności polskiej z wsi Gostyń, gm. Jedlińsk, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
  Wysiedlenie ludności polskiej z wsi Gostyń, gm. Jedlińsk, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
 • Rekwizycja inwentarza żywego, Radom, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
  Rekwizycja inwentarza żywego, Radom, 1942 r. [ze zbiorów IPN].
 • Zarządzenie gubernatora okręgu radomskiego Kundta zabraniające żebrać po domach, Radom, 1 IV 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Zarządzenie gubernatora okręgu radomskiego Kundta zabraniające żebrać po domach, Radom, 1 IV 1942 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Niemcy wypytujący chłopów przy zagrodzie, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Niemcy wypytujący chłopów przy zagrodzie, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Rozalii Jabłockiej, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Rozalii Jabłockiej, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Rozalii Jabłockiej, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Rozalii Jabłockiej, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Edwarda Mendaka, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Edwarda Mendaka, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Edwarda Mendaka, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Edwarda Mendaka, świadka rozstrzelania romskiej rodziny we Wzdole Rządowym jesienią 1943 r., Kielce, 27 V 1974 r. [ze zbiorów IPN].
 • Egzekucja przez powieszenie 12 mężczyzn, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Egzekucja przez powieszenie 12 mężczyzn, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Antoniego Zdzimiry świadka egzekucji w Siekiernie 17 IX 1943 r. [ze zbiorów IPN].
 • Obwieszczenie niemieckiego komendanta batalionu Perlinga informujące o egzekucji dwóch mieszkańców woj. kieleckiego, Pionki, 6 II 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Obwieszczenie niemieckiego komendanta batalionu Perlinga informujące o egzekucji dwóch mieszkańców woj. kieleckiego, Pionki, 6 II 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Pacyfikacja wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Pacyfikacja wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Grupa volksdeutschów ze wsi Antonielów podczas pacyfikacji wsi Skałka Polska 11 V 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Grupa volksdeutschów ze wsi Antonielów podczas pacyfikacji wsi Skałka Polska 11 V 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Pacyfikacja wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Pacyfikacja wsi, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Pacyfikacja w gminie Nowa Słupia, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Pacyfikacja w gminie Nowa Słupia, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Pacyfikacja wsi Korpus, 1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Pacyfikacja wsi Korpus, 1940 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
 • Dzieci zamordowane w czasie pacyfikacji wsi, 1943 r. [ze zbiorów IPN].
  Dzieci zamordowane w czasie pacyfikacji wsi, 1943 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Franciszka Pawelca, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Franciszka Pawelca, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Franciszka Pawelca, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Franciszka Pawelca, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Antoniego Telki, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Antoniego Telki, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
 • Protokół przesłuchania Antoniego Telki, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
  Protokół przesłuchania Antoniego Telki, świadka pacyfikacji wsi Klonów 2 VII 1943 r., Kielce, 2 X 1968 r. [ze zbiorów IPN].
 • Jeńcy radzieccy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Jeńcy radzieccy, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Ogłoszenie niemieckiego starosty Albrechta, w którym grożono surowymi karami za przechowywanie broni i pomoc „buntownikom”, Końskie, 5 IV 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Ogłoszenie niemieckiego starosty Albrechta, w którym grożono surowymi karami za przechowywanie broni i pomoc „buntownikom”, Końskie, 5 IV 1940 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Obwieszczenie władz niemieckich informujące o karach za udzielanie pomocy partyzantom i skoczkom spadochronowym (cichociemnym), Radom, 6 XII 1943 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
  Obwieszczenie władz niemieckich informujące o karach za udzielanie pomocy partyzantom i skoczkom spadochronowym (cichociemnym), Radom, 6 XII 1943 r. [ze zbiorów AP w Kielcach].
 • Fotografia czterech partyzantów BCH, w środku w płaszczu Jan Sońta „Ośka”, obok z prawej Władysław Gołąbek „Boryna”, 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
  Fotografia czterech partyzantów BCH, w środku w płaszczu Jan Sońta „Ośka”, obok z prawej Władysław Gołąbek „Boryna”, 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie].
 • Część dowództwa Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Stoją od lewej: plut. NN "Listek" ordynans komendanta, dowódca I Zgrupowania por. cc. Eugeniusz Kaszyński "Nurt", ppor. Rafał Niedzielski "Rafał"-"Mocny", komenda
  Część dowództwa Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Stoją od lewej: plut. NN "Listek" ordynans komendanta, dowódca I Zgrupowania por. cc. Eugeniusz Kaszyński "Nurt", ppor. Rafał Niedzielski "Rafał"-"Mocny", komenda
 • Oddział „Spalonych”, 1944 r. [ze zbiorów IPN].
  Oddział „Spalonych”, 1944 r. [ze zbiorów IPN].
 • Mapa działań wojennych na Kielecczyźnie, b.d. [ze zbiorów IPN].
  Mapa działań wojennych na Kielecczyźnie, b.d. [ze zbiorów IPN].
 • Żołnierz niemiecki przy zniszczonym wagonie kolejowym, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Żołnierz niemiecki przy zniszczonym wagonie kolejowym, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Wykolejony pociąg z wagonem, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
  Wykolejony pociąg z wagonem, b.d.m. [ze zbiorów IPN].
 • Byli pracownicy fabryki Tańskich biorący udział w konspiracyjnej produkcji Stenów, Suchedniów, fotografia powojenna [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].
  Byli pracownicy fabryki Tańskich biorący udział w konspiracyjnej produkcji Stenów, Suchedniów, fotografia powojenna [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie].