Fotogaleria

Obozy

 • Narzędzia służące do torturowania przesłuchiwanych więźniów, używane przez Niemców [ze zbiorów Muzeum Pamięci Narodowej 1939–1956 w Kielcach]
  Narzędzia służące do torturowania przesłuchiwanych więźniów, używane przez Niemców [ze zbiorów Muzeum Pamięci Narodowej 1939–1956 w Kielcach]
 • Krzesło z wieżyczki strażniczej i kubeł więzienny [ze zbiorów Muzeum Pamięci Narodowej 1939–1956 w Kielcach]
  Krzesło z wieżyczki strażniczej i kubeł więzienny [ze zbiorów Muzeum Pamięci Narodowej 1939–1956 w Kielcach]
 • Dokumenty z przesłuchań michniowian zatrzymanych w czasie pacyfikacji wsi, opinia o Władysławie Krogulcu, Michniów, 12 VII 1943 r., Kielce, 28 VII 1943 r. [ze zbiorów IPN]
  Dokumenty z przesłuchań michniowian zatrzymanych w czasie pacyfikacji wsi, opinia o Władysławie Krogulcu, Michniów, 12 VII 1943 r., Kielce, 28 VII 1943 r. [ze zbiorów IPN]
 • Dokumenty z przesłuchań michniowian zatrzymanych w czasie pacyfikacji wsi, opinia o Władysławie Krogulcu,12 VII 1943 r., Kielce, 28 VII 1943 r. [ze zbiorów IPN]
  Dokumenty z przesłuchań michniowian zatrzymanych w czasie pacyfikacji wsi, opinia o Władysławie Krogulcu,12 VII 1943 r., Kielce, 28 VII 1943 r. [ze zbiorów IPN]
 • Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Lista przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 15 VIII 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
  Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Lista przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 15 VIII 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Lista przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 15 VIII 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
  Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Lista przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 15 VIII 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Listy przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 1 X 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
  Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Listy przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 1 X 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Listy przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 1 X 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
  Dokumenty z obozu KL Auschwitz. Listy przeniesionych do KL Buchenwald z nazwiskami michniowian, 1 X 1944 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Lista przenoszonych do KL Natzweiler, bd. [ze zbiorów APMAB]
  Lista przenoszonych do KL Natzweiler, bd. [ze zbiorów APMAB]
 • Karta więźnia Kazimierza, Krogulca KL Auschwitz, 29 VII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
  Karta więźnia Kazimierza, Krogulca KL Auschwitz, 29 VII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Karta więźnia Kazimierza, Krogulca KL Auschwitz, 29 VII 1943 r. [ze zbiorów APMAB].
  Karta więźnia Kazimierza, Krogulca KL Auschwitz, 29 VII 1943 r. [ze zbiorów APMAB].
 • Karta pocztowa adresowana do Marii Dudy, 19 IX 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Karta pocztowa adresowana do Marii Dudy, 19 IX 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Karta pocztowa adresowana do Marii Dudy, 19 IX 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Karta pocztowa adresowana do Marii Dudy, 19 IX 1943 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • List z KL Auschwitz Kazimierza Krogulca z dnia 21 XI 1943 r. do Jana Krogulca zamieszkałego w Parszowie [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  List z KL Auschwitz Kazimierza Krogulca z dnia 21 XI 1943 r. do Jana Krogulca zamieszkałego w Parszowie [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • List z KL Gross Rosen z dnia 21 III 1942 r. Wincentego Sołkiewicza do Stanisławy Sołkiewicz zamieszkałej w Suchedniowie [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  List z KL Gross Rosen z dnia 21 III 1942 r. Wincentego Sołkiewicza do Stanisławy Sołkiewicz zamieszkałej w Suchedniowie [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Jan Kowalik więzień KL Auschwitz i Buchenwald, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Jan Kowalik więzień KL Auschwitz i Buchenwald, b.d.m. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Kazimierz Krogulec. Fragment dowodu tymczasowego więźnia z Mauthausen – Gusen [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Kazimierz Krogulec. Fragment dowodu tymczasowego więźnia z Mauthausen – Gusen [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Życiorys ze zdjęciem Zofii Materek, więźniarki obozów koncentracyjnych, Michniów, 12 III 1949 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Życiorys ze zdjęciem Zofii Materek, więźniarki obozów koncentracyjnych, Michniów, 12 III 1949 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Akt zgonu Mariana Rynkowskiego mieszkańca Michniowa więźnia obozu KL Auschwitz, 10 III 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
  Akt zgonu Mariana Rynkowskiego mieszkańca Michniowa więźnia obozu KL Auschwitz, 10 III 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Akt zgonu obozu KL Auschwitz Władysławy Daniłowskiej, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
  Akt zgonu obozu KL Auschwitz Władysławy Daniłowskiej, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Akt zgonu obozu KL Auschwitz Feliksa Daniłowskiego, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
  Akt zgonu obozu KL Auschwitz Feliksa Daniłowskiego, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
 • Akt zgonu obozu KL Auschwitz Piotra Charasymowicza, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]
  Akt zgonu obozu KL Auschwitz Piotra Charasymowicza, 31 XII 1943 r. [ze zbiorów APMAB]