Moduł I – Michniów. Wieś kielecka

MICHNIÓW W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Michniów to świętokrzyska wieś położona w gminie Suchedniów, której historia sięga XVI wieku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. sprawiło, że wieś zaczęła rozwijać się w sferze kultury i gospodarki. Mieszkańcy organizowali życie społeczno-kulturalne. W okresie międzywojennym w Michniowie działały: Związek Strzelecki „Strzelec”, Młodzieżowa Akcja Katolicka parafii Wzdół, Koło Gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Żeńska Drużyna Samarytańsko-Pożarnicza.

WIĘCEJ

WIEŚ KIELECKA W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Założenia eksploatacji terenów polskich oraz stopniowe wyniszczenie Narodu Polskiego władze III Rzeszy opracowały jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Dlatego też wszystkie zbrodnie Niemców na Polakach oraz przedstawicielach innych narodowości należy uznać za działanie świadome i planowe. Plany okupanta zmierzały do ujarzmienia Polaków, by ostatecznie po wygranej wojnie dokonać ich całkowitej eksterminacji.

WIĘCEJ