Tag Pięć lat okupacji niemieckiej na wsi kieleckiej w latach 1939-45. Zapisy pamięci.