Fotogaleria

Mauzoleum - fotogaleria

 • Budynek Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1997 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Budynek Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1997 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Maria Grabińska - wieloletnia opiekunka i przewodniczka Izby Pamięci Narodowej. Świadek pacyfikacji w Michniowie, 1995 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Maria Grabińska - wieloletnia opiekunka i przewodniczka Izby Pamięci Narodowej. Świadek pacyfikacji w Michniowie, 1995 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Ekspozycja Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1999 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Ekspozycja Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1999 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Ekspozycja Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1999 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Ekspozycja Izby Pamięci Narodowej w Michniowie, 1999 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Prezentacja poszczególnych elementów, założeń architektonicznych Mauzoleum. W środku Tadeusz Obara późniejszy kierownik Mauzoleum, 1989 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Prezentacja poszczególnych elementów, założeń architektonicznych Mauzoleum. W środku Tadeusz Obara późniejszy kierownik Mauzoleum, 1989 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Koncepcja architektoniczna z lat osiemdziesiątych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Koncepcja architektoniczna z lat osiemdziesiątych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pieta Michniowska projektu Wacława Staweckiego, Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pieta Michniowska projektu Wacława Staweckiego, Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Budynek Domu Pamięci Narodowej wniesiony dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Do 2010 r. pełnił role wystawiennicze Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Budynek Domu Pamięci Narodowej wniesiony dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Do 2010 r. pełnił role wystawiennicze Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Wystawa „Płonęły niebo i ziemia” zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Wystawa „Płonęły niebo i ziemia” zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Wystawa „Męczeństwo i Walka” reprezentujący ruch partyzancki na Kielecczyźnie Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Wystawa „Męczeństwo i Walka” reprezentujący ruch partyzancki na Kielecczyźnie Michniów, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Wystawa „Zachować Pamięć” Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie”, Michniów 10 X 2005 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Wystawa „Zachować Pamięć” Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie”, Michniów 10 X 2005 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Ludowy Związek Kobiet” wystawa Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, 12 VII 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Ludowy Związek Kobiet” wystawa Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, 12 VII 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Z największą brutalnością…”. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, Michniów 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Z największą brutalnością…”. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, Michniów 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Naznaczeni. Chłopi na robotach przymusowych 1939–1945”. Wystawa Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Naznaczeni. Chłopi na robotach przymusowych 1939–1945”. Wystawa Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Wieś polska wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1945” wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, 2 XI 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Wieś polska wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1945” wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, 2 XI 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Wołyń–ziemia znaczona polską krwią” – ekspozycja w Mauzoleum w Michniowie, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Wołyń–ziemia znaczona polską krwią” – ekspozycja w Mauzoleum w Michniowie, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Prezentacja wystawy „Michniów 12–13 VII 1943 r.”, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Prezentacja wystawy „Michniów 12–13 VII 1943 r.”, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Prezentacja wystawy „Michniów 12–13 VII 1943 r.”, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Prezentacja wystawy „Michniów 12–13 VII 1943 r.”, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Otwarcie wystawy michniowskiej, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Otwarcie wystawy michniowskiej, w Sejmie RP, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Otwarcie wystawy w Sejmie RP. Przemawia sędzia Andrzej Jankowski z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Otwarcie wystawy w Sejmie RP. Przemawia sędzia Andrzej Jankowski z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Warszawa, 10 V 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Lipnik i Wiśniowa, pow. myślenicki, Michniów , 18 IX 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Lipnik i Wiśniowa, pow. myślenicki, Michniów , 18 IX 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pomnik pacyfikacji wsi Wiśniowa i Lipnik, pow. myślenicki, Michniów, 18 IX 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pomnik pacyfikacji wsi Wiśniowa i Lipnik, pow. myślenicki, Michniów, 18 IX 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pomnik „Pożoga Wołynia” wniesiony przez środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Michniów, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pomnik „Pożoga Wołynia” wniesiony przez środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Michniów, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pomnik wdzięczności ludności wsi za pomoc okazaną żołnierzom – partyzantom, przez środowisko żołnierzy Armii Krajowej gminy Suchedniów, Michniów, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pomnik wdzięczności ludności wsi za pomoc okazaną żołnierzom – partyzantom, przez środowisko żołnierzy Armii Krajowej gminy Suchedniów, Michniów, 2008 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyż Pamięci, Michniów, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyż Pamięci, Michniów, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyże upamiętniające pacyfikacje wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyże upamiętniające pacyfikacje wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyże upamiętniające pacyfikacje wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyże upamiętniające pacyfikacje wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyże upamiętniające pacyfikację wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyże upamiętniające pacyfikację wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyże upamiętniające pacyfikację wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2005 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyże upamiętniające pacyfikację wsi polskich w Mauzoleum w Michniowie, 2005 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Krzyż pamięci ze wsi Borów, gm. Annopol, Michniów 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Krzyż pamięci ze wsi Borów, gm. Annopol, Michniów 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Kaplica św. Małgorzaty w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Kaplica św. Małgorzaty w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Wnętrze kaplicy św. Małgorzaty w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Wnętrze kaplicy św. Małgorzaty w Michniowie, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Widok michniowskiego Mauzoleum przed przebudową, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Widok michniowskiego Mauzoleum przed przebudową, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Mogiła ofiar pacyfikacji wsi Michniów w dniach 12–13 lipca 1943 r., 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Mogiła ofiar pacyfikacji wsi Michniów w dniach 12–13 lipca 1943 r., 2007 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Pierwsze uroczystości przy grobie ofiar pacyfikacji 1945 r., Michniów [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Pierwsze uroczystości przy grobie ofiar pacyfikacji 1945 r., Michniów [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Ks. Stanisław Tytko i dziewczęta z Michniowa. Większość z nich była robotnicami przymusowymi w czasie okupacji, 1947 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Ks. Stanisław Tytko i dziewczęta z Michniowa. Większość z nich była robotnicami przymusowymi w czasie okupacji, 1947 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe w Michniowie, lata sześćdziesiąte XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe w Michniowie, lata sześćdziesiąte XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę Mauzoleum, Michniów, 1983 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę Mauzoleum, Michniów, 1983 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Uroczystości rocznicowe w Michniowie w latach osiemdziesiątych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Uroczystości rocznicowe w Michniowie w latach osiemdziesiątych XX w. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2006 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2009 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • „Michniów 2010” program artystyczny w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem Lecha Sulimirskiego z Wojewódzkiego Domu Kulturalnego w Kielcach [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  „Michniów 2010” program artystyczny w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem Lecha Sulimirskiego z Wojewódzkiego Domu Kulturalnego w Kielcach [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [występ chóru „Senior” z Suchedniowa, ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [występ chóru „Senior” z Suchedniowa, ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., składanie kwiatów przed grobem pomordowanych [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., składanie kwiatów przed grobem pomordowanych [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., składanie kwiatów przed grobem pomordowanych [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., składanie kwiatów przed grobem pomordowanych [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., otwarcie wystawy IPN Delegatura Kielce „Ruch Ludowy na Kielecczyźnie 1939–1947” przez autorkę Marzenę Grosicką [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., otwarcie wystawy IPN Delegatura Kielce „Ruch Ludowy na Kielecczyźnie 1939–1947” przez autorkę Marzenę Grosicką [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., otwarcie wystawy IPN Delegatura Kielce „Ruch Ludowy na Kielecczyźnie 1939–1947” przez autorkę Marzenę Grosicką [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Obchody rocznicowe pacyfikacji Michniowa, 2011 r., otwarcie wystawy IPN Delegatura Kielce „Ruch Ludowy na Kielecczyźnie 1939–1947” przez autorkę Marzenę Grosicką [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Podpisanie umowy na finansowanie I etapu Przebudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Warszawa, 14 IV 2010 r [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Podpisanie umowy na finansowanie I etapu Przebudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Warszawa, 14 IV 2010 r [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Podpisanie umowy na finansowanie I etapu Przebudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Warszawa, 14 IV 2010 r.[ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Podpisanie umowy na finansowanie I etapu Przebudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Warszawa, 14 IV 2010 r.[ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Przebudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 2010 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Jamna w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, pow. tarnowski, Michniów, 12 VI 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Jamna w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, pow. tarnowski, Michniów, 12 VI 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
 • Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Jamna w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, pow. tarnowski, Michniów, 12 VI 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
  Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi Jamna w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, pow. tarnowski, Michniów, 12 VI 2011 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]