Epilog

  • MARTYROLOGIA WSI POLSKIEJ 1939–1945. BILANS STRAT Novum II wojny światowej to przeobrażenia dokonywane w krajach okupowanych na wschodzie już w toku działań zbrojnych: organizowanie podbijanych terytoriów z myślą o ich powojennym przeznaczeniu, stwarzanie faktów dokonanych, eksternistyczne metody i środki działania – do ludobójstwa włącznie.
  • WIEŚ POLSKA W LATACH 1945–1956 W wyniku działań wojennych i polityki okupacyjnej najeźdźców w latach 1939–1945 (kontyngenty, rekwizycje, wysiedlenia, pacyfikacje) wieś polska poniosła ogromnestraty społeczne i gospodarcze. Zginęło ok. 1,3 mln jej mieszkańców, wielu doznało cierpień moralnych i fizycznych, pozostawiających trwałe ślady.