Aktualności

Wystawa „II wojna światowa na Kielecczyźnie”

  • Plakat
    Plakat

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie prezentowana jest wystawa „II wojna światowa na Kielecczyźnie”. Przedstawiono na niej najważniejsze wydarzenia i fakty z okresu okupacji niemieckiej, udokumentowane zdjęciami, mapami, fotokopiami artykułów  z ówczesnej prasy. Autorzy wystawy - Ewa Kołomańska i Maciej Chłopek przedstawili dni, miesiące i lata okupacji poczynając od pierwszych nalotów bombowych dnia 1 września 1939 roku, dramatyczną codzienność okupacyjną naznaczoną strachem i terrorem, łapanki, więzienia, deportacje, rozstrzeliwania, bezwzględne egzekwowanie okupacyjnego prawa ustanowionego przez najeźdźcę. Wystawa prezentuje również organizowanie się konspiracji i ruchu oporu oraz walkę mieszkańców kielecczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej od wojny obronnej we wrześniu 1939 r. do walki w Afryce, Europie Zachodniej oraz w Armii Polskiej powołanej na terenach ZSRR pod dowództwem generała Berlinga. Wystawa nawiązuje także do zmiany sytuacji geopolitycznej na ziemiach polskich w latach 1944 – 1945 - tworzenie się nowego ładu społeczno – politycznego na ziemiach polskich po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Do realizacji wystawy wykorzystano zdjęcia z Archiwum Państwowego w Kielcach, Ośrodka Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych na Bukówce, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura Kielce, Związków Kombatanckich oraz materiały własne Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie. Opracowanie plastyczne wykonał Janusz Furmańczyk.

Wystawa została sfinansowana przez Fundację „ Pomnik – Mauzoleum” w Michniowie. Sponsorem  wystawy jest Polska Grupa Energetyczna S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna.