Aktualności

Wystawa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Powstańcy styczniowi 1863 r. oraz partyzanci Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1939–1945 w walce o wolność Polski

Muzeum Wsi Kieleckiej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zorganizowało wystawę „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Powstańcy styczniowi 1863 r. oraz partyzanci Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1939–1945 w walce o wolność Polski. Naród Polski, pomimo upływających lat, zachował swoją wiarę w niepodległość, kultywował tradycję przodków, nie pozwolił się obedrzeć z wartości, dlatego upamiętniając obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego i oraz rocznice drugowojenne pani Katarzyna Jedynak- autorka wystawy -sposób nowatorski  łączy w te wątki historyczne.

Podobieństwo wydarzeń, schematu zachowań i wyznawanych ideałów dotyczyło również ludności cywilnej, z poświęceniem wspomagającej walczących. Za tę pomoc i nieugiętą walkę o własną tożsamość narodową przyszło im zapłacić ogromną cenę. W 1863 r. wojska rosyjskie zniszczyły doszczętnie Suchedniów, mordując w płomieniach mieszkańców wsi. Analogiczne wydarzenia miały miejsce 80 lat później w oddalonym o 6 km Michniowie. W 1943 r. Niemcy paląc tam żywcem zamordowali 204 osoby. To był tragiczny rok dla całej Kielecczyzny. W roku tym Niemcy zorganizowali najwięcej krwawych i bezlitosnych akcji represyjnych skierowanych przeciwko ludności cywilnej, stanowiącej oparcie dla grup partyzanckich.

Pacyfikacje, egzekucje, wywózki i aresztowania stały się tragiczną codziennością okupacyjnego życia.Chcąc pokazać wszystkie te zależności i ciągłość trwania idei narodowej, polskiej kultury, nadziei i wiary Muzeum Wsi Kieleckiej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zorganizowało wystawę „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Powstańcy styczniowi 1863 r. oraz partyzanci Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1939–1945 w walce o wolność Polski. Ekspozycja łączy w sobie powyższe zagadnienia. W sposób klarowny i przystępny przywołuje najważniejsze podobieństwa pomiędzy działającymi na Kielecczyźnie powstańcami styczniowymi w 1863 r. oraz partyzantami w czasie II wojny światowej. Wystawa stanowi również próbę przedstawienia poświęcenia i niewzruszonej postawy oporu przeciwko wrogowi, jaką prezentowała polska wieś w trudnych czasach zaborów oraz okupacji niemieckiej.

Ekspozycja dostępna będzie w Dworku Laszczyków w Kielcach w okresie od 28 kwietnia do 24 czerwca , a następnie przeniesiona do Mauzoleum w Michniowa.