Aktualności

Konferencja „Zasoby kultury w cyfrowym świecie” – Pacanów, 26 kwietnia 2012

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie odbędzie się konferencja pt: „Zasoby kultury w cyfrowym świecie”. Jednym z prelegentów będzie Ewa Kołomańska, która przedstawi referat „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, a nowoczesne technologie

Program konferencji:

 • 10:00  Otwarcie szkolenia, Jacek Kowalczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
  Wprowadzenie do tematyki szkolenia, Karolina Kępczyk  - Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie;
 • 10:15 Wykorzystanie multimediów i Internetu w działalności Muzeum Narodowego w Kielcach, Agnieszka Masny – Muzeum Narodowe w Kielcach;
 • 11:15 Prezentacja dorobku Portalu Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego,  Edyta Roszkowska, Barbara Jankowska – Pirog – Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach;
 • 11:45 Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, a nowoczesne technologie, Ewa Kołomańska – Muzeum Wsi Kieleckiej;
 • 12:15 Wirtualne Muzea Małopolski, Alicja Sułkowska – Kądziołka – Małopolski Instytut Kultury;
 • 12:45 Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa, Przedstawiciel – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach;
 • 13:15 Projekty digitalizacji i budowy cyfrowych instytucji -  najlepsze praktyki IBM;
 • 13:45 Nowoczesne technologie internetowe i mobilne w udostępnianiu zasobów kultury, Paweł Kunstmann – ONTIA;
 • 14:15 Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie –jako przykład zastosowania nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych i poznawczych, Karolina Kępczyk – Europejskie centrum Bajki w Pacanowie;
 • 14:45 Dyskusja.

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie, w ramach projektu „SPINeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju