Aktualności

Ukazał się zbiór materiałów pokonferencyjnych „Polityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w powiecie starachowickim w latach 1939–1945”

Ukazał się zbiór materiałów pokonferencyjnych zatytułowany Polityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w powiecie starachowickim w latach 1939–1945. Konferencja odbyła się w Starachowicach 21 kwietnia 2010 r. Problematyka poruszana na konferencji bezpośrednio wiąże się z martyrologią i historią wsi w okresie II wojny światowej. W opublikowanych materiałach pokonferencyjnych znajdują się następujące artykuły:

  • Piotr Rozwadowski, Starachowice w planach niemieckiego okupanta
  • Sebastian Piątkowski, Powiat starachowicki jako obszar działania urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa w Radomiu (Kommandeur der Sicherheitspolizei ud des SD Radom)
  • Józef Góźdź, Polityka okupanta niemieckiego wobec mieszkańców wsi na terenie powiatu starachowickiego
  • Jerzy Gapys, Polityka okupanta niemieckiego wobec wielkiej własności ziemskiej na terenie powiatu starachowickiego 1939–1945
  • Tomasz Domański, Działalność Stützpunktu w Mircu w latach 1942–1944