Aktualności

Ukazała się monografia „Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945” autorstwa dr. Tomasza Domańskiego i sędziego Andrzeja Jankowskiego

Muzeum Wsi Kieleckiej wspólnie z Delegaturą IPN w Kielcach wydało monografię „Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945” autorstwa dr. Tomasza Domańskiego i sędziego Andrzeja Jankowskiego. Książka jest niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat wojennej rzeczywistości na Kielecczyźnie. Przedstawia niemiecki aparat represyjny (cywilny i wojskowo-policyjny) i jego zbrodnicze działania przeciwko mieszkańcom wsi kieleckiej, począwszy od pojedynczych zabójstw, aż do przykładów całkowitej zagłady poszczególnych wsi. Autorzy oparli swe badania na materiale źródłowym zgromadzonym w archiwach państwowych oraz niezwykle obszernym zasobie archiwalnym b. OKBZH w Kielcach.