Aktualności

Otwarcie wystawy „Bądźcie bez litości”

W dniu 6 października 2011 r. odbyło się otwarcie wystawy „Bądźcie bez litości”. Polityka okupacyjna władz niemieckich wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie – Delegatura Radomiu. W ramach otwarcia odbyło się spotkanie z jednym z autorów wystawy – dr. Sebastianem Piątkowskim. W spotkaniu uczestniczyli gimnazjaliści z Suchedniowa. Dla młodzieży została przeprowadzona lekcja muzealna, którą poprowadził dr Piątkowski. Młodzież zwiedziła także wystawę Zbrodnia Katyńska oraz teren Mauzoleum w Michniowie.

 • Młodzież uczestnicząca w otwarciu wystawy
  Młodzież uczestnicząca w otwarciu wystawy
 • Lekcja historii
  Lekcja historii
 • Dr Sebastian Piątkowski odpowiada na pytania uczniów
  Dr Sebastian Piątkowski odpowiada na pytania uczniów
 • Temat Zbrodni Katyńskiej przybliżyła uczniom Ewa Kołomańska z Mauzoleum w Michniowie
  Temat Zbrodni Katyńskiej przybliżyła uczniom Ewa Kołomańska z Mauzoleum w Michniowie
 • Szkoła otrzymała od organizatorów spotkania materiały edukacyjne i wydawnictwa
  Szkoła otrzymała od organizatorów spotkania materiały edukacyjne i wydawnictwa