Aktualności

Zapraszam Państwa do odwiedzin unikatowego portalu historyczno-edukacyjnego „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich”

Zapraszam Państwa do odwiedzin unikatowego portalu historyczno-edukacyjnego „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich” . To wspólne dzieło Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Portal jest cennym uzupełnieniem ekspozycji, które znajdą się w rozbudowywanym i modernizowanym Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Głębokie przemyślenia na temat misji modernizowanego mauzoleum były głównym impulsem do stworzenia portalu. Pozyskanie nowych, niezwykle ciekawych materiałów historycznych, wsparcie IPN, a także akces wielu znaczących instytucji, które chciały współtworzyć ekspozycje muzealne i prowadzić badania były napędem, który pozwolił mu zaistnieć.

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu” mówił publicysta Jerzy Waldorff”. Portal jednak, nie jest jedynie wirtualnym pomnikiem upamiętniającym tragedię michniowian oraz 817 wsi polskich spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.

Zamysłem jego twórców jest, aby był on inspiracją do dalszych naukowych dociekań, a także unikatową platformą edukacyjną, która dla miłośników historii będzie ważnym, profesjonalnym źródłem informacji. Dlatego też otwierając strony portalu, dostrzegą Państwo nazwiska znanych autorów: historyków, naukowców, muzealników, autorytetów w wielu dziedzinach związanych z martyrologią narodu polskiego. Dla mnie jako historyka, zgromadzony tu materiał jest niezwykle cenny i inspirujący.

Życzę, aby portal spełnił także Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego