Aktualności

Otwarcie wystawy „Michniów 1943. Zbrodnia bez przedawnienia” oraz uruchomienie portalu poświęconego martyrologii wsi polskich – Kielce, 29 września 2011

- Dzisiejsze wydarzenie ma wymiar ogólnoświatowy. Osobiście doświadczyłem wielkiego zainteresowania jakie towarzyszyło oczekiwaniom na uruchomienie portalu. Otrzymywałem w tej sprawie telefony z całego świata - powiedział podczas otwarcia wystawy "Michniów 1943. Zbrodnia bez przedawnienia" oraz inauguracji ogólnopolskiego portalu historycznego martyrologiawsipolskich.pl.
Janusz Karpiński dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej dziękował osobom, które wsparły go w realizacji portalu. - To wyjątkowe przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Nie byłoby portalu, gdyby nie wsparli mnie w tym działaniu: Wicepremier Waldemar Pawlak, śp. Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Jarubas, Marszałek, Województwa Świętokrzyskiego, Leszek Bukowski, naczelnik delegatury IPN w Kielcach. Podczas naszych wielokrotnych spotkań pomysł przybierał coraz wyraźniejszą postać. Dziękuję za tę nieocenioną pomoc i osobiste zaangażowanie - powiedział.

Naczelnik Leszek Bukowski odczytał list prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego oraz w kilku słowach przedstwił współpracę Instytutu z Muzeum Wsi Kieleckiej przy tworzeniu portalu i tworzącego się Mauzoleum

Portal przybliża założenia merytoryczne i architektoniczne nowego budynku ekspozycyjnego, który został zaprojektowany w Michniowie. Wchodząc w poszczególne moduły, na które podzielony jest portal, zapoznajemy się z wstrząsającymi obrazami barbarzyństwa, metodami zabijania i zadawania cierpienia. Współtworzą go znamienici historycy, muzealnicy, badacze martyrologii. Portal uruchomili Beata Oczkowicz, wicewojewoda świętokrzyski oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Autorkami wystawy oraz współtwórczyniami portalu były Ewa Kołomańska i Katarzyna Jedynak z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej.

* * *

Wystawa „Michniów 1943. Zbrodnia bez przedawnienia” upamiętnia 204 osoby (104 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, z których aż dziesięcioro miało mniej niż 10 lat) zamordowane przez oddziały policji niemieckiej podczas dwudniowej pacyfikacji Michniowa 12–13 lipca 1943 r. Najmłodsza ofiara – Stefan Dąbrowa liczył 9 dni. Wyjątkowe rozmiary i okrucieństwo tej zbrodni spowodowały, że Michniów stał się symbolem wszystkich spacyfikowanych wsi polskich w okresie II wojny światowej. Jednocześnie w tej podkieleckiej wiosce powstało Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich.

 • Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia. Sala Michniowa przedwojennego-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
  Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia. Sala Michniowa przedwojennego-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
 • Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia.Sala partyzancka-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
  Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia.Sala partyzancka-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
 • Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia .Przy tablicy z ogłoszeniami
  Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia .Przy tablicy z ogłoszeniami
 • Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
  Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia-wystawa autorstwa Ewy Kołomańskiej i Katarzyny Jedynak
 • Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia. Teczki z dokumentacją śledztwa w sprawie pacyfikacji wsi
  Michniów 1943.Zbrodnia bez przedawnienia. Teczki z dokumentacją śledztwa w sprawie pacyfikacji wsi
 • Dyrektor MWK Janusz Karpiński i Naczelnik delagatury IPN w Kielcach Leszek Bukowski zwiedzają wystawę
  Dyrektor MWK Janusz Karpiński i Naczelnik delagatury IPN w Kielcach Leszek Bukowski zwiedzają wystawę
 • Kierownik Mauzoleum Stanisław Krogulec zapoznaje p.Wicewojewodę Beatę Oczkowicz z historią Michniowa
  Kierownik Mauzoleum Stanisław Krogulec zapoznaje p.Wicewojewodę Beatę Oczkowicz z historią Michniowa